Primaten (primates) vormen de orde van zoogdieren, waaronder alle halfapen en apen vallen.


Berberaap


Brazzameerkat


Doodshoofdaap


Geelborstkapucijnaap


Hanuman langoer


Westelijke Laaglandgorilla


Kapucijnaap


Kroonmaki

 


Kroonsifaka


Leeuwenstaartmakaak


Mandril


Oerang Oetang


Ringstaartmaki


Roodbuikmaki


Roodkruinmangabey


Vari

De vari heeft een langharige vacht en een kraag die de oren en kin bedekt. 

Er zijn zwart-witte en rode vari.  

De zwart-witte Vari worden drie ondersoorten onderscheiden: de zwart-witte vari, de gordelvari en Varecia variegata editorum.

 


Witwanggibbon


Zwarte brulaap


 Roodbuiktamarins


Witgezichtsaki


Zwarte slingeraap


Divers