Vogels zijn één van de populairste, maar tevens ook lastigste onderwerpen om te fotograferen. 

Dit vanwege de snelheid, onvoorspelbaarheid en de enorme dosis geduld die je ervoor nodig hebt. 

Bovendien vergt het behoorlijk wat kennis van vogels om ze überhaupt te vinden.

Roofvogels zijn carnivoren (vleeseters). Ze zijn zeer goed aangepast om andere dieren te vangen, doden en op te eten. Ze kunnen goed vliegen, hebben een scherpe blik, sterke klauwen en een krachtige snavel. Roofvogels zijn onderverdeeld in groepen. Met roofvogels worden alle vogels in de ordes van de accipitriformes en de falconiformes bedoeld.

De Accipitriformes is een orde die de dagelijkse roofvogels groepeert , zoals adelaars, gieren, buizerds en haviken. In de orde van de falconiformes vallen alleen de valken.

 

Uilen vallen in de orde strigiformes en zijn dus geen roofvogels.

De roofvogels zijn allen in gevangenschap geboren en helemaal gewend aan de omgang met mensen, altijd onder begeleiding van een valkenier.

Foto's zijn gemaakt bij Het Muithuis, De Valkenhof, Dierentuinen.

Arenden


Buizerd


Gieren


HavikachtigenValken


KookaburraVluchtopnames