Vogels zijn één van de populairste, maar tevens ook lastigste onderwerpen om te fotograferen. 

Dit vanwege de snelheid, onvoorspelbaarheid en de enorme dosis geduld die je ervoor nodig hebt. 

Bovendien vergt het behoorlijk wat kennis van vogels om ze überhaupt te vinden.

Roofvogels zijn carnivoren (vleeseters). Ze zijn zeer goed aangepast om andere dieren te vangen, doden en op te eten. Ze kunnen goed vliegen, hebben een scherpe blik, sterke klauwen en een krachtige snavel. Roofvogels zijn onderverdeeld in groepen. Alle dagroofvogels kunnen we onderverdelen in twee hoofdgroepen, de valkachtigen (falconiformes) en de overige dagroofvogels (accipitriformes).


De Accipitriformes:  De havikachtigen, sperwerachtigen of arendachtigen Het zijn dagroofvogels. Tot deze familie behoren onder andere de arenden, buizerds, gieren van de Oude Wereld, wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven.

De falconiformes: vallen alleen de valken.  De valkachtigen gebruiken hun klauwen alleen om de prooi te grijpen, deze doden doen ze met de snavel. Daartoe is bij alle valken de bek uitgerust met een ” valkentand “

 

Uilen vallen in de orde strigiformes en zijn dus geen roofvogels.

Foto's zijn gemaakt in de natuur, bij Valkenieren, Dierentuinen en wildparken.

De roofvogels bij de valkenier zijn allen in gevangenschap geboren en helemaal gewend aan de omgang met mensen, altijd onder begeleiding van een valkenier.Arenden

Amerikaanse Zeearend

Europese Zeearend

Chiliarend

Steenarend

Stellersarend

Buizerd

Europese Buizerd

Jakhals buizerd

Woestijnbuizerd

Gieren

Aasgier

Afrikaanse witruggier

Andescondor

Kapgier

Koningsgier

Monniksgier

Rüppells gier

Vale gier

Witkopgier

Havikachtigen

Havik

Sperwerachtigen

Sperwer

Wouwen

Rode wouw

Zwarte wouw


Valken

Amerikaanse Torenvalk

Falkland Caracara

Giervalk

Lannervalk

Sakervalk

Slechtvalk

Torenvalk

Kuifcaracara


Kookaburra

 

Vluchtopnames