Vogels zijn één van de populairste, maar ook het lastigste onderwerp om te fotograferen.

 Dit vanwege de snelheid, onvoorspelbaarheid en de enorme dosis geduld die van je wordt gevraagd. Bovendien is het al een hele uitdaging om ze überhaupt te vinden.


Vogels zijn dieren die allemaal twee kenmerkende eigenschappen gemeen hebben; nl vleugels en veren. Vogels hebben veren, in tegenstelling tot elk ander huidig dier. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden, zijn juist klein of groot. 


Er zijn verschillende mogelijkheden om vogels te fotograferen, natuurlijk wil je dat het liefst in de natuur doen.
De foto's zijn gemaakt in de ongerepte natuur, in de natuur vanuit een schuilhut en in gevangenschap.

 

Klik op de foto en de naam van de vogel en/of plaats waar de vogel is gefotografeerd komt in beeld.


Vogels A/B

 Aalscholver, Appelvink, Ara, Azuurmees, Baardman, Bijeneter, Blauwborst, Bonte vliegenvanger, Boomklever.

ROOFVOGELS
Vogels met D/E/F

Draaihals, Duiven, Eenden, Fitis, Flamingo, Fuut


Arenden

Amerikaanse zeearend, Chili arend 

Vogels met G

 Gaai, Ganzen,  Gele kwikstaart, Glanskop, Goudhaantje
Grauwe vliegenvanger, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote gele kwikstaart.


Gieren

Afrikaanse witruggier, Kapgier, 

Vogels H/I/J

Hamerkop, Heggenmus, Hoornraven, Hop, Incasseren, Jan-van-Gent


Havikachtigen

Buizerd, Havik, Jakhals buizerd, Sperwer, Woestijnbuizerd

Vogels /K

Kauw, Keep, Kleine bonte specht, Kneu, Kolibrie, Koolmees, Koperwiek

 Kraanvogelachtigen


Uilen

Afrikaanse Oehoe, Bengaalse oehoe, Europese oehoe, Kerkuil, Koekoeksdwerguil, Siberische oehoe, Sneeuwuil, Witwang dwerguil.

Vogles L/M/N

Lepelaar, Meerkoet, Meeuw, Merel, Middelste bonte specht, Mus, Nachtegaal, Noordse stern

Valken

Amerikaanse torenvalk, Giervalk, Lannervalk, Sakervalk, Slechtvalk, Torenvalk


Vogels O/P

Ooievaarachtigen, Paapje, Parkiet, papegaaiduiker, Pelikaan, Pestvogel, Pinguïn, Pimpelmees

 

Overig

Kookaburra

Vogels R/S

Regenbooglori, Reiger, Rietgors, Roodborst, Sparrenmees, Spreeuw


Roofvogels in Vlucht


Vogels T/V/W

Tjiftjaf, Toekan, Veldleeuwerik, Vink, Winterkoning, Witgat, Witkopstaartmees, Witkoppige staartmees, Witte kwikstaart.Vogels IJ/Z

Ijsvogel, Zanglijster, Zwaan, Zwaluw, Zwarte mees, Zwarte specht, Zwartkop, Zwarte zeekoet