Wat is en amfibie?   


Onder amfibieën vallen oa kikkers, padden en salamanders

 Amfibieën zijn koudbloedige dieren, maar in tegenstelling tot reptielen leven zij grotendeels in het water. Daarom hebben ze een dunne huid die veel klieren bevat. Deze klieren zijn nodig om de huid vochtig te houden. Daarnaast haalt een amfibie zowel via de longen als via de huid adem.

Amfibieën hebben water nodig om vochtig te blijven. Ook leggen ze hun eieren in het water. Jonge amfibieën zijn meestal larven en krijgen pas op een later moment hun herkenbare vorm.


Kenmerken:

koudbloedig
Leven ook in t water
Dunne huid met klieren
 Ademhaling via huid en/of longen
Zachte eieren in het water
Meestal geen direct contact bij paring
Worden vaak als larve geboren


Kikkers