Een beeld in een foto, Een foto in beeld
            Tanja v Beuningen                                                                                                            

Sparrenmees


Sperwer


Spreeuw


Tjiftjaf 


Torenvalk


Veldleeuwerik


Vink