Een beeld in een foto, Een foto in beeld
            Tanja v Beuningen                                                                                                            
Aalscholver


Appelvink