Een beeld in een foto, Een foto in beeld
            Tanja v Beuningen                                                                                                            

Vogels

Vogels zijn dieren die allemaal twee kenmerkende eigenschappen gemeen hebben; nl vleugels en veren. Vogels hebben veren, in tegenstelling tot elk ander huidig dier. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden, zijn juist klein of groot.

 

Vogels fotograferen is een uitdaging. Het is best lastig. Sowieso heb je erg veel geduld nodig.Klik op de knop om versneld naar de pagina te gaan. 

Vogels met A

Aalscholver

Appelvink

Vogels met B

Bijeneter

Blauwborst

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Buizerd


Vogels met D

Draaihals

Eenden

Vogels met E

Eenden


Vogels met F

Fitis

Fuut

Vogels met G

Gaai

Ganzen

Gele kwikstaart

Glanskop

Goudhaantje

Grauwe vliegenvanger

Groenling

Grote bonte specht

Grote gele kwikstaart


Vogels met H

Havik

Heggenmus

Vogels met J

Jan van Gent

Vogels met K

Kauw

Keep

Kleine Bonte specht

Kneu

Kolibrie

Koolmees


Vogels met L

Lepelaar

Lijster

Vogels met M

Meerkoet

Meeuwen

Merel

Mussen


Vogels met N

Nachtegaal

Vogels met O

Oehoe


Vogels met P

Pimpelmees


Vogels met R

Roodborst


Vogels met S

Sparrenmees

Sperwer

Spreeuw


Vogels met T

 Tjiftjaf

Torenvalk

 

Vogels met V

Veldleeuwerik

Vink


Vogels met W

Witkopstaartmees

Witkoppige staartmees

Witte kwikstaart


Vogels met IJ

IJsvogel

Vogels met Z

Zwaan

Zwaluw

Zwarte mees

Zwarte specht

Zwartkop