Een beeld in een foto, Een foto in beeld
            Tanja v Beuningen                                                                                                            

Gieren


Afrikaanse witruggier


Kapgier