Een beeld in een foto, Een foto in beeld
                               Tanja v Beuningen                                                                                                            

Apen


Berberaap


Doodshoofdaap

Geelborstkapucijnaap

Gorilla

Leeuwenstaartmakaak

Oerang Oetang

Ringstaartmaki

Roodbuikmaki

Roodkruinmangabey

Witwanggibbon

Zwarte brulaap

 Roodbuiktamarins

Divers